Αρχική σελίδα

Arista Super Market - Ολύμπου 32 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 09,

Τηλ 2310 723.720, Fax. 2310 722.418, email:info@arista.gr